Ziekenhuizen in Groningen
Als je medische situatie het toelaat, kan je je aansluiten bij een verloskundige in Groningen, deze zal gedurende je hele zwangerschap de controles bij je doen en uiteindelijk je bevalling begeleiden. Als er geen bijzonderheden zijn tijdens de zwangerschap kan je ervoor kiezen om thuis te bevallen, wil je dit liever niet,  dan kan je in één van de twee ziekenhuizen in Groningen bevallen op de verloskamers. Dit heet een poliklinische bevalling. Mocht de verloskundige tijdens de zwangerschap besluiten je door te sturen naar de gynaecoloog dan zal je in het ziekenhuis van jou voorkeur de controles hebben bij de gynaecoloog op de polikliniek.

Martini Ziekenhuis logo-martini-ziekenhuis-1
Op de verloskamers begeleidt de gynaecoloog en/of verloskundige u bij de bevalling van uw kind.

Website: www.martiniziekenhuis.nl

Verloskunde organiseert – samen met kraamzorgcentra het Groene Kruis en ISIS – om de twee maanden een informatieavond voor aanstaande ouders. Deze avonden zijn ook bedoeld voor zwangeren die van plan zijn om thuis te bevallen.

Website: www.martiniziekenhuis.nl

 

 

 

Universitair Medisch Centrum Groningenumcg

Veel vrouwen en hun partner vinden het prettig om onder huiselijke omstandigheden, met hun eigen verloskundige, te bevallen, maar met de zekerheid van een ziekenhuis dichtbij (de zogenoemde poliklinische bevalling).

Website: www.umcg.nl

 

Eens per drie weken organiseert het team van de afdeling Verloskunde van het UMCG, samen met de verloskundigen van de Verloskundige Stadspraktijk, een voorlichtingsavond. De avond is voor zwangeren die ongeveer 30 weken zwanger zijn, en hun partner.

Website: www.umcg.nl