Algemene voorwaarden

Goed om te weten: de algemene voorwaarden. Als je deze website gebruikt, ga je automatisch akkoord met onderstaande.

Algemeen

ZwangerinGroningen.nl besteedt veel & voortdurende zorg en aandacht aan de inhoud, samenstelling, beschikbaarheid  van deze website en de correctheid van de gepubliceerde gegevens. ZwangerinGroningen.nl kan echter niet garanderen dat de website of de inhoud daarvan in alle gevallen beschikbaar, compleet, actueel, of betrouwbaar is.

Ook kan ZwangerinGroningen.nl  niet garanderen dat de website continu beschikbaar en veilig is of geen fouten bevat. ZwangerinGroningen.nl  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.ZwangerinGroningen.nl of met de (tijdelijke) onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Op ZwangerinGroningen.nl kunnen links staan naar websites/publicaties of andere online uitingen van derden. Deze worden door andere partijen geëxploiteerd. ZwangerinGroningen.nl  heeft daarom geen controle en/of zeggenschap over de daar aangeboden inhoud en kan niet verantwoordelijk gehouden voor de content aldaar.

Intellectueel eigendom

Op de inhoud van ZwangerinGroningen.nl rust copyright. Het kopieeren, aanpassen, vertalen, bewerken of wijzigen van een gedeelte (of gedeelten) van de website is niet toegestaan zonder toestemming van ZwangerinGroningen.nl.

ZwangerinGroningen.nl maakt gebruik van eigen beeldmateriaal, maar ook van beelden van derden. Accurate bronvermelding is hierin belangrijk. Kom je een beeld tegen waaarvan je meent de rechten te hebben en is de bronvermelding niet accuraat? Neem dan contact op met ZwangerinGroningen.nl.

ZwangerinGroningen.nl is niet verantwoordelijk voor de rechten die eventueel verbonden zouden kunnen zijn aan beeld-, merk- en auteursrecht op materiaal dat door gebruikers van ZwangerinGroningen.nl wordt geplaatst of aangeleverd. Gebruikers die inhoud plaatsen op ZwangerinGroningen.nl geven ZwangerinGroningen.nl toestemming deze inhoud te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en garanderen dat ze niet verhinderd zijn deze toestemming te kunnen verlenen.

Reacties

Gebruikers kunnen op ZwangerinGroningen.nl reacties achter laten. ZwangerinGroningen.nl behoudt zich het recht voor deze reacties zo nodig te redigeren, aan te passen, te verwijderen of te weigeren.

Privacy

ZwangerinGroningen.nl heeft een privacy statement. Raadpleeg deze voor meer informatie.

Tot slot: algemene bepalingen

Met het gebruiken van deze website ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. ZwangerinGroningen.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen en deze wijzigingen met onmiddelijke ingang van kracht te laten zijn. Raadpleeg deze dus regelmatig. Voor vragen kun je natuurlijk altijd contact opnemen.

ZwangerinGroningen.nl
mei 2015