Gebruikmaken van medische zorg is niet gratis. Gelukkig worden de meeste kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg gedekt vanuit het basispakket en hoef je voor deze zorg geen eigen risico te betalen! Maar…. bijvoorbeeld bij een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie krijg je afhankelijk van je aanvullende verzekering, wél een rekening voor de wettelijk eigen bijdrage op je deurmat. Het is dus verstandig om vooraf (mits eea gepland is uiteraard ;)) goed te kijken naar je eigen zorgverzekering om financiële verrassingen te voorkomen. We doen een poging je de bomen door het bos te laten zien en je te voorzien van wat tips waar je op kunt letten. Let op; de aanvullende verzekering kun je aanpassen tot en met 31-1-2016 (gaat dan met terugwerkende kracht in per 1-1-16)!

Zorgverzekering
Verloskundige zorg en kraamzorg zijn opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit betekent dat je als zwangere vrouw volledig bent verzekerd voor de hulp die je nodig hebt voor, tijdens en na de bevalling. Een 20-weken echo valt ook binnen de dekking van het basispakket, evenals counseling over prenatale screening. Als je een combinatietest wilt laten doen, onderzoek naar het syndroom van Down, dan wordt deze onder bepaalde voorwaarden vergoed door de verzekeraar. Voor verloskundige zorg en kraamzorg geldt geen eigen risico. Wel krijg je te maken met een wettelijke eigen bijdrage. Afhankelijk van je zorgverzekering krijg je de gemaakte kosten (deels) vergoed.

Maar hoe zit dat dan met je keuzemogelijkheden van je zorgverzekering? Eerst het deel van de basisverzekering. Je kunt bij het afsluiten van je basisverzekering kiezen uit een natura of restitutiepolis. Bij een naturapolis komt het er op neer je naar aangewezen zorgverleners moet om de kosten volledig vergoed te krijgen. Bij de restitutiepolis mag je zelf kiezen waar je naar toe gaat. Voor deze keuzevrijheid betaal je wel wat extra premie. Heb je een budgetpolis, dan moet je echt even opletten! Om de premie laag te houden, wordt er een beperkt aantal zorgverleners gecontracteerd (en volledig vergoed). Dat kán dus betekenen dat je een deel van de kosten zelf moet betalen. Met zo’n kleine luiermachine erbij kun je je geld wel beter gebruiken toch..? Check daarom altijd vooraf je polis. En bij een budgetpolis ook de site van je zorgverzekeraar en voorkeursziekenhuis!

Zorg wat niet vergoed wordt in de basisverzekering, kun je vaak via een aanvullende verzekering afdekken. Iedere zorgverzekeraar heeft daarvoor verschillende pakketten, er is niet één advies te geven. Op vergelijkingssites, Google en vind, kun je je wensen aangeven en krijg je advies op maat. Goed om te weten dat voor de zorg die vergoed wordt uit de aanvullende verzekering, je geen eigen risico betaald.
Bevalling
Tijdens het verloop van je zwangerschap zal de verloskundige inschatten of je ‘gewoon’ kunt bevallen en de keuze hebt om thuis, kraamhotel of naar het ziekenhuis te gaan (= zonder medische indicatie). Er kunnen tijdens je zwangerschap al aanwijzingen zijn dat je in het ziekenhuis moet bevallen (= met medische indicatie). Tijdens je bevalling kan de verloskundige alsnog besluiten dat je op medische indicatie naar het ziekenhuis moet.

Heb je vooraf een medische indicatie, dan krijg je alle zorgkosten vergoed bij een gecontracteerd ziekenhuis (zie ‘zorgverzekering’). Krijg je met spoed alsnog een medische indicatie, dan krijg je ook bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis alle kosten volledig vergoed.

Heb je geen medische indicatie en wil je wel bevallen in het ziekenhuis, dan geldt een maximale vergoeding en is de rest van de kosten voor eigen rekening. Ook hier is een wel of niet gecontracteerd ziekenhuis van invloed is op je vergoeding. De eigen bijdrage wordt vaak wel vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Heb je van te voren al besloten dat je graag in het ziekenhuis wilt bevallen, maar dit is medisch niet noodzakelijk, dan kun je alle zorgkosten vergoed krijgen als je een aanvullende verzekering afsluit naast je basis. Je kindje is niet automatisch verzekerd. Je moet kiezen bij welke zorgverzekering je je kindje laat meeverzekeren (dwz bij jou of je partner, ’t is wel gratiesch). Het is verstandig dit zo snel mogelijk te doen. Mocht het nl. gebeuren dat je kindje medische zorg nodig heeft of als ‘gezonde zuigeling’ bij jou verblijft in het ziekenhuis, krijg je de rekening op je deurmat. Als je kindje is aangemeld bij de zorgverzekeraar, gaat de rekening rechtstreeks daar naar toe.

Kortom, als er sprake is van spoed worden alle kosten vergoed van je bevalling. Met name bij niet-spoed en het ontbreken van een medische indicatie kun je een eigen bijdrage verwachten. De aanvullende verzekering kan dit voorkomen.

Kraamzorg
Vanuit de basisverzekering heeft iedere kraamvrouw recht op minimaal 24 uur kraamzorg (tijdens de eerste 8 dagen na de bevalling). Je betaalt hiervoor geen eigen risico, wel een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage wordt vaak vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

Heb je er voor gekozen om een aanvullende verzekering af te sluiten, vergeet dan vooral niet te kijken of je zwangerschapsyoga, MominBalance of Zwangerfit vergoed wordt. Ook de lactatiekundige (en ja die zijn een zegen), de aanschaf of huur van een borstkolf zit vaak in de vergoedingenpakket (tip J). Samen zijn deze toch al gauw  een stuk of 10 pakken luiers…..

We hopen dat het je nu een beetje duidelijker is geworden en dat je weet waar je op moet letten. Succes!