Wat een goed nieuws!

Sinds in horecagelegenheden niet meer gerookt mag worden, en sinds de verhoging van accijns op tabak, zijn in Nederland minder kinderen met een te laag geboortegewicht geboren. Dat is de conclusie van onderzoekers van het Erasmus MC.

Ontmoediging roken

De uitkomsten staan in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. In landen waar nog meer wordt ingezet op ontmoediging van roken, zijn de gunstige gezondheidseffecten voor pasgeborenen nog groter.

De studie legt volgens Erasmus MC voor het eerst de relatie tussen het Nederlandse tabaksbeleid en de gezondheid op kinderleeftijd. Na de invoering van de rookvrije wet en de accijnsverhoging in 2008, trad een kleine daling op van het aantal kinderen dat met een te laag geboortegewicht werd geboren. Na de invoering van de rookvrije werkplek, in 2004, werd geen verandering gezien.

Mooie resultaten, daling sterfte

“Dit zijn mooie resultaten. In vergelijking met landen waar het beleid om tabak te ontmoedigen strikter is ingevoerd, zijn de effeten op de gezondheid in Nederland beperkt”, zegt kinderarts Jasper Been. Hij leidde het onderzoek. “In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld zagen we ook dalingen in sterfte rondom de geboorte en in vroeggeboorte. Dit zou voer voor discussie kunnen zijn gezien de matige invoer van tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland ten opzichte van andere Europese landen. In vervolgstudies gaan we kijken naar de effecten op luchtwegenklachten bij kinderen.”